Siirry suoraan sisältöön

Näin meillä viihdytään

Meille on erityisen tärkeää, että Mainiokotien ikääntyneiden palveluasumisen ratkaisuihin ovat niin asukkaidemme läheiset kuin tietenkin itse asukkaamme tyytyväisiä. 

Asukkaan oma kokemus on tärkein laadun mittari

Tärkein laadukkaan palvelun mittari Mainiokotien ikääntyneiden asumispalveluissa on asukkaan oma kokemus saamastaan palvelusta. Mainiokotien teettämän asukaskokemuskyselyn* mukaan mukaan asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että he kokevat oman yksityisyyden ja rauhan määrään olevan sopiva.

Yhteinen tekeminen piristää arkea

Asukkaitamme kunnioitetaan kodeissa aina yksilöinä, vaikka toki yhteisöllistä toimintaa ja aktiviteetteja on tarjolla. Arki ikääntyneiden palvelukodissa pysyy mielekkäänä, kun on riittävästi aktiviteetteja tarjolla. Ikäihmisen kunto otetaan huomioon mahdollisia vierailuja, retkiä tai liikunnallista toimintaa suunnitellessa.

”No minähän asun yksin ja oon oikeen tyytyväinen, että kerran viikossa tapaan nämä kaikki ystävät. Tämä on juhlapäivä, kun tänne pääsee.” – Mainiokoti Käpylän päivätoiminnan asiakas

Asukkaat voivat tavata toisiaan palvelukotien yhteisissä tiloissa – rauhassa kodikkaassa ympäristössä. Kaikki halutaan aina ottaa yhteisön osaksi omina yksilöinään, vaikka yhteisöllisyys onkin tärkeä tekijä palvelukotien järjestämässä toiminnassa ja arjessa.

Palvelukotien ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta huolehtii omalta osaltaan siitä, että  kukaan ei jää yksin ja kokee tuen olevan aina lähellä. Vaikka työ onkin vastuullista, henkilökunta kohtaa asiakkaat ilon kautta ja siten, ettei arki tunnu puuduttavalta.

Toisten auttaminen ja tukeminen, ilo, nauru ja höpsöttely voimaannuttaa. – Mainiokoti Käpylän päivätoiminnan ohjaaja

Asukaskokemuskyselyyn vastanneista 90 %* vastasi, ettei koe jäävänsä asuessaan yksin ja samalla koki saavansa riittävästi tukea hoitajilta.

Turvallista asumista

Mainiokotien asukaskyselyyn vastanneista ikääntyneiden palvelukotien asukkaista yli 98 %* tuntee olonsa turvalliseksi. Turvallisuus näkyy niin tilojen suunnittelussa kuin hoivahenkilökunnan ammattitaidon tasossakin. Kaikki toimipisteet ovat tiloiltaan turvallisia, viihtyisiä ja käyttötarkoitukseen suunniteltuja.

98 % kokee olonsa turvalliseksi. – Asukaskokemuskysely 14.06.2017

Asukaskyselyn* mukaan suurin osa asukkaista kokee, että hoitajat sekä kannustavat että tukevat arjen toiminnassa aktiivisesti. Yksillöllisten tarpeiden huomiointi arjessa lisää luonnollisesti turvallisuuden tunnetta ja luottoa siihen, että hoivahenkilökunta kuuntelee. Asukkaista yli 90 %* kokee, että hoitajat kuuntelevat aina silloin, kun on jotain asiaa.

*Mehiläinen Hoivapalvelut, Ikääntyneiden palvelut. Asukaskokemuskysely 14.06.2017. Kyselytutkimuksen vastaajien määrä yhteensä 589.