Siirry suoraan sisältöön

Sotilasinvalidien neuvontapalvelu

Kyyhkylä Oy:n sotainvalidien neuvontapalvelu toiminta on siirtynyt Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle 1.9.2019 alkaen. Asukkaat ja henkilöstö ovat muuttaneet Mehiläisen Villa Marskiin. Osa intervalli- ja kuntoutusjaksoista toteutetaan edelleen yhteistyössä Kyyhkylä Oy:n kanssa.

Neuvontapalvelun työntekijä auttaa, opastaa ja tukee sotainvalideja, heidän puolisojansa sekä leskiä, jotta he selviytyisivät kotona mahdollisimman pitkään. Neuvontapalvelun piiriin kuuluvat myös asevelvollisina tai YK-joukoissa ennen vuonna 1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Neuvontapalvelun työntekijä avustaa sotilasvammalain mukaisten etuisuuksien hakemisessa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä sekä apuvälinehankinnoissa. Asunnon muutostöiden osalta teemme yhteistyötä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan kanssa.

Palvelua annetaan jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisesti kotikäyntinä tai puhelimitse. Autamme kuntoutushakemusten tekemisessä myös veteraaneja sekä Lottia.

Sotilasinvalidilla, jonka haitta-aste on 10-25 prosenttia on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Mikäli haitta-aste on 30-100 prosenttia, oikeus laitoskuntoukseen on vuosittain neljä viikkoa sekä 15 hoitokerran avokuntoutusjaksoon.

Sotilasinvalidi voi halutessaan antaa osan omasta laitoskuntoutusjaksosta aviopuolisolleen sillä edellytyksellä, että sotilasinvalidi on jo täyttänyt tai täyttää 65 vuotta viimeistään sen kalenterivuoden aikana, kun kuntoutusjakso alkaa. Neuvontapalvelun piiriin kuuluu asevelvollisina tai YK-joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet, joilla on oikeus sotilasvammalain mukaisiin korvauksiin.

Vähintään 10 prosentin sotilasinvalidille kuuluvat muut etuudet:

  • Lääkärin tekemä yleinen terveydentilan tarkastus vuosittain sekä lääkärin määräämät erikoistutkimukset
  • Jalkahoito 3 x vuodessa
  • Pienapuvälineet
  • Asunnon muutostyöt

Neuvontapalvelu on maksutonta.Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Villa Marskin neuvontapalvelu

Anu Kärkkäinen p. 040 740 1845
anu.karkkainen@mehilainen.fi

Pirjo Paunonen p. 0440 203 341
pirjo.paunonen@mehilainen.fi