Siirry suoraan sisältöön

Palvelumaksut

Ikääntyneiden palvelukotien hinta muodostuu eri tavoin ja maksukäytäntöön vaikuttaa mm. se, maksaako asukas asumisen itse vai onko hänellä kunnan maksusitoumus tai palveluseteli. Kysy tarvittaessa lisää suoraan palvelukodista.

Miten hinta muodostuu?

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa hinta muodostuu kolmesta osasta: hoivasta, asuinhuoneen vuokrasta ja aterioista. 

Kevyemmässä palveluasumisessa asumisen kustannukset koostuvat vuokrasta, sähkö- ja vesimaksusta + palvelumaksusta. Asiakas voi valita haluamansa palvelut palveluhinnastostamme joko valmiina pakettiratkaisuna tai juuri itselle sopivat palvelut räätälöitynä.

Intervalli eli jaksohoidon (mm. omaishoidon vapaapäivät) maksu on yleensä vuorokausikohtainen sisältäen kaikki palvelut.

Kaikissa palvelumuodoissa asukkaat saavat osallistua kotien ohjelmalliseen ja kuntouttavaan arkeen

Kuka maksaa ikääntyneen palvelukodin asumiskulut?

Asukkaaksi voi tulla itsemaksavana, kuntien/kaupunkien palvelusetelillä tai kuntien/kaupunkien maksusitoumuksella. Lisäksi asukas voi hakea Kelalta ja verottajalta tukia (kts alempana)

Maksusitoumuksella asukkaaksi tultaessa, kunta maksaa yleensä hoivan. Asukas itse vastaa asuinhuoneen vuokrasta ja ateriapalvelun kustannuksista. On myös kuntia, jotka maksavat asukkaan koko hoidon sisältäen hoivan, ateriat ja vuokran, kunta laskuttaa edelleen asukasta omien säädöstensä mukaisesti.

Jos kunta/kaupunki myöntää ympärivuorokautiseen palveluasumiseen palvelusetelin, asukkaan maksettavaksi jäävät osa hoivakustannuksista, asuinhuoneen vuokra ja ateriapalvelu. Asiakkaan palvelusetelin arvo voi määräytyä asiakkaan tulojen tai hoitoisuuden perusteella kunnasta/kaupungista riippuen.

Jos kunta/kaupunki myöntää kotihoidon palvelusetelin palveluasumiseen, palveluseteli käy hoivapalveluiden kustannusten kattamiseen. Asukas maksaa asuinhuoneen vuokran ja ateriapalvelun sekä mahdollisesti osan hoivapalvelun kustannuksesta. 

Itsemaksavana asukas vastaa kaikista kustannuksista itse. Tällöin asumiseen ja palveluihin voidaan hakea eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea sekä käyttää kotitalousvähennystä (palveluseteliasiakkaat eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.)

Mitä palvelukodin hintaan ei kuulu?

Palvelukotiasumisen hintaan ei kuulu seuraavia asioita:

  • Lääkkeet ja vaipat
  • Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tavarat
  • Vaatteet
  • Henkilökohtaiset apuvälineet. Apuvälineet saadaan pääsääntöisesti käyttöön kuntien/kaupunkien apuvälinelainaamoiden kautta. Palveluumme kuuluu auttaminen näiden asioiden hoitamisessa.
  • Asukkaan oman kodin huonekalut, lamput ja muut sisutustavarat. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa hoivasängyt kuuluvat palveluun.
  • Vapaa-ajan matkat
  • Omat ostokset

Lääkäripalveluiden maksuttomuus tai niiden kuuluminen palvelun hintaan ympärivuorokautisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on kuntakohtaista. Useimmiten perusterveydenhuolto järjestetään oman kunnan terveyspalvelujen toimesta.

Tarkkoja kotikohtaisia hintatietoja voi kysyä suoraa palvelukotiemme johtajilta.

Mitä tukia asukkaan on mahdollista saada palvelukotiasumiseen?

Eläkettä saavan hoitotuki, jota Kela maksaa kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä määrän perusteella. Tutustu tarkemmin Kelan etuuksiin.