Siirry suoraan sisältöön

TunteVa-toimintamalli

Villa Atzalean hoitofilosofian kantava voima on TunteVa. Hoitotyön viitekehyksenä toimivat validaatiomenetelmä ja voimavaralähtöinen työote. Validaatiomenetelmän tarkoituksena on luoda myötäelävä ja arvostava vuorovaikutussuhde asukkaan kanssa.

Voimavaralähtöinen työote pyrkii huomiomaan yksilöllisesti jokaisen asukkaan sen hetkiset voimavarat, joiden mukaan hoitoa toteutetaan. Lähtökohtana on tukea asukkaan omaa toimintakykyä arjen askareissa, jotta oma toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään.

Se on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Se tukee ihmistä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan.