Siirry suoraan sisältöön

Asiakaskokemus ja laatu

Haluamme, että asukkaamme viihtyvät

Panostamme Mainiokodeissa laadukkaaseen hoivaan, hoitoon ja ohjaukseen, maukkaaseen ruokaan, turvallisuutteen, yhteisöllisyyteen sekä siihen, että jokaisella asukkaalla on oma viihtyisä koti. Korkeatasoinen hoito, kodikas ympäristö, virkistystoiminta, turvallisuus ja tietenkin asukkaan omat yksilölliset tarpeet ohjaavat arjen toimintaa.

Laatulupaus

Tavoitteenamme on mahdollistaa yksilöllinen hyvä elämä jokaiselle asukkaallemme.

Jaamme laadun viiteen osa-alueeseen, joille jokaiselle on määritelty tavoitteet ja mittarit. Tietoa kerätään laadullisin raportein ja kyselyin. Lopputuloksena syntyy jokaisen kodin laatuindeksi, jota seurataan säännöllisesti.

Asukaskokemus on laadun keskiössä, keräämme systemaattisesti palautetta asukkailta, läheisiltä sekä tilaaja-asiakkailta ja hyödynnämme sitä palveluidemme kehittämisessä. Palaute yhdessä muiden laatumittareiden kanssa muodostaa yksiköiden laatuindeksin, jonka avulla kehitämme yksiköidemme toimintaa jatkuvasti.

Laatulupauksemme. Kaiken keskiössä on Yksilöllinen hyvä elämä. Tämän ympärillä ovat "Yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki", "Turvallisuus", "Oma viihtyisä koti", "Yhteisöllisyys ja osallisuus" sekä "Maukas ja terveellinen ravinto".

Asiakaskokemus laatulupauksen mittarina

Asiakkaidemme oma asiakaskokemus on tärkein laadun mittari, joka on huomioitu Mehiläisen ikääntyneiden palveluiden laatulupauksessa.

Kiinnitämme asumispalveluissamme huomiota laatuun monesta eri näkökulmasta:

  • Henkilökuntamme on koulutettua ja ammattitaitoista.
  • Lisäkoulutuksen avulla ammattilaisemme pitävät ammattitaitoaan yllä ja kehittävät taitojaan.
  • Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon aina sekä viihtyvyys ja kodikkuus että turvallisuus ja yhteisöllisyys.
  • Asukkaamme kohdataan yksilöinä ja heidän tarpeensa otetaan kunnioittavasti huomioon.
  • Huomioimme myös asukkaiden omaiset ja läheiset, jotka ovat omalta osaltaan mukana hoitotyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Tutustu tarkemmin Mainiokotien laatulupaukseen!