Siirry suoraan sisältöön

Mainiokotien laatuindeksi osaksi Mehiläisen lainapaketin vastuullisuusmittareita

Mehiläinen on sopinut rahoittajiensa kanssa yli miljardin euron lainapaketista, jonka korkomarginaali huomioi sen, miten Mehiläinen saavuttaa rahoitukseen sidotut vastuullisuustavoitteensa. Yksi vastuullisuustavoitteista on Mainiokotien laatuindeksin kehitys, jolle lainapaketissa on sovittu erilliset vuosittaiset tavoitteet.

Mainiokotien laatuindeksi otettiin käyttöön vuonna 2017 ja sen pohjalta Mainiokodeissa on tehty jo pidempään systemaattista laadun kehitystyötä. Laatuindeksi perustuu vahvasti asukkaiden, heidän läheistensä ja työntekijöiden kokemukseen hoivapalvelun laadusta.

Laatuindeksi mittaa Mainiokotien laatulupausten toteutumista, joita ovat:

1) Yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki

2) Turvallisuus

3) Oma viihtyisä koti

4) Yhteisöllisuus ja osallisuus

5) Maukas ja terveellinen ravinto

”Mainiokotien missiona on luoda parempaa ikääntyneiden hoivaa Suomeen ja laatuindeksi mittaa juuri niitä asioita, jotka Mainiokotien asukkaiden arjessa ovat tärkeitä. On upea asia, että laatuindeksi nostetaan osaksi konsernimme lainapaketin vastuullisuusmittareita”, kertoo Mainiokotien liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Laatuindeksiin liittyvää palautetta kerätään tablettikyselyillä ja sen avulla saadaan reaaliaikaista tietoa laatulupausten toteutumisesta arjessa. Laatuindeksi julkaistaan ja käsitellään jokaisen Mainiokodin henkilöstön kanssa kuukausittain ja sen pohjalta esihenkilö ja henkilöstö yhdessä tunnistavat laadun kehityskohteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Laatuindeksillä laatua voidaan vertailla myös yksiköittäin, alueittain, aikasarjana.

”Hoivan laadussa ovat pitkään korostuneet tekniset ja palveluiden tuottamisesta lähtevät näkökulmat. Laatuindeksin keskiössä on asukkaiden, heidän läheistensä ja työntekijöiden kokemus. Uskon, että tämä on se suunta, johon hoivapalveluiden kehittämistä tulee viedä laajemminkin alalla. Investointeja laadun mahdollistamiseen tulemme tekemään myös jatkossa”, Härus jatkaa.

”Lopuksi haluan vielä antaa suuret kiitokset kaikille Mainiokotien ammattilaisille tähän asti tehdystä hyvästä työstä kodeissamme ympäri Suomen”, toteaa Härus.