Siirry suoraan sisältöön

Svanhemmet på svenska

Den arkitektoniskt värdefulla affärs- och kontorsbyggnaden Ankkuri i Esboviken har renoverats till Mehiläinens nya serviceboende för äldre och erbjuder de boende omsorg dygnet runt.

Så här bor du hos oss

I vårt hem erbjuder vi omsorg dygnet runt till de boende som kan behöva vård både på dagen och på natten.

Vill du bo hos oss?

Du kan bli boende hos oss som placerad av kommunen, med hjälp av en servicesedel eller genom att betala själv. I alla dessa fall kan du ansöka om FPA:s förmåner, till exempel bostads- och vårdbidrag för pensionstagare.

Bostäder och gemensamma utrymmen

Vi har totalt 84 boendeplatser i vårt hem. På gårdsplanen har vi planerat mycket stora gemensamma utrymmen i syfte att förbättra de boendes känsla av gemenskap. Från innergården öppnar sig en vacker utsikt mot Esbovikens kyrka.

Hemmets miljö

Esboviken är ett trivsamt område där all service finns invid goda trafikförbindelser. En ny metrostation färdigställs på 100 meters avstånd och i närheten finns köpcentret Lippulaiva och Esbovikens kyrka.

Fritid och ledda aktiviteter

När vi planerar en mångsidig och aktiverande verksamhet och vardag i vårt hem utgår vi alltid från den boendes behov och funktionsförmåga. Med hjälp av vardagssysslor skapar vi gemenskap. Den boendes självständiga aktiviteter stöds på bästa möjliga sätt i servicehemmet enligt de individuella resurserna och med hjälp av utbildad personal. Hjälpen finns alltid nära varje gång den behövs. I vårt hem kan de boende få service på både finska och svenska.

Personal

Utbildad, varmhjärtad och omtänksam personal finns närvarande dygnet runt. Vi utarbetar en personlig vård- och rehabiliteringsplan för våra boende och vi utser en egenskötare